Privacy

Privacy statement 

Definities

-       Aangesloten Bioscopen: de bioscopen waar de Consument de Cadeaukaart kan verzilveren. De bioscopen die aangemerkt worden als aangesloten bioscopen staan vermeld op www.bioscoopcadeau.nl.

-       Cadeaukaart: een bioscoopcadeaukaart van BioscoopCadeau.

-       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en houder is van een Cadeaukaart.

Privacy beleid

BioscoopCadeau hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via deze website, telefoon of op andere wijze worden vrijwillig verkregen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van BioscoopCadeau. BioscoopCadeau draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

Gebruik en registratie gegevens

BioscoopCadeau registreert de specifieke code van uw Cadeaukaart als u deze (deels) verzilvert bij een Aangesloten Bioscoop voor het controleren van de geldigheid. Dit wordt enkel gebruikt ter controle van de code. Wij gebruiken deze gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van het doel waarvoor zij is verzameld en verwerkt.

Indien u contact opneemt met de klantenservice per e-mail, dan wel telefonisch uw e-mailadres achterlaat, bewaren wij uw e-mailadres alleen om via uw e-mailadres op uw vragen te reageren. Wij zullen geen contact met u zoeken via uw e-mailadres voor enig ander doel.

Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden zonder uw toestemming, tenzij BioscoopCadeau daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en BioscoopCadeau.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over andere privacy zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar vragen@bioscoopcadeau.nl. U hebt altijd de mogelijkheid om de gegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien en/of te wijzigen.

BioscoopCadeau en andere websites 

Deze website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. BioscoopCadeau kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt, indien aanwezig.

Eenzijdig wijzigen privacy beleid

BioscoopCadeau houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze privacy statement pagina’s doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 29 november 2013.